Valikko Sulje

Makeasti maailmalle!- hanke hunajatuotteille

Korea Gateway Oy toimii Makeasti maailmalle! -hanke hallinnoijana hankenumerolla 145153.  Projekti on yritysryhmähanke, jossa on mukana kolme suomalaista hunajatuotteiden valmistajaa ja markkinoijaa. Hankepäättyy 31.12.2021.

Makeasti maailmalle! -hankkeen päätavoitteena on parantaa yritysten vientiosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia viennin käynnistämiseksi. Hankkeen aikana yritysten johtoa valmennetaan ja koulutetaan räätälöidysti kansainväliseen kauppaan liittyvissä käytännön asioissa ja yrityksille kehitetään konkreettisia työkaluja kansainvälisen viennin edistämiseksi. Hankkeen aikana yritykset saavat kokonaiskäsityksen kansainvälisen viennin toteuttamisesta.

Hankkeen päättyessä yritykset saavat käyttöönsä Vientipolku-käsikirjan, jonka ohjeiden avulla heidän on jatkossa helpompi käynnistää kansainvälinen kauppa. Hankkeen päättyessä yritykset ovat saaneet kokonaiskuvan kansainvälisen kaupan koko prosessista ja heillä on vahva tietotaito siitä, kuinka kansainvälistä kauppaa voidaan toteuttaa ja mitkä ovat sen onnistumisen konkreettiset edellytykset.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi parantaa hankkeeseen osallistuvien yritysten välistä yhteistyötä, vahvistaa yrittäjien visiota oman yrityksensä kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja laajentaa liiketoimintaverkostoa kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi.

Makeasti maailmalle! -hanke on kehittämistukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.