Valikko Sulje

Suositukset

Paths to Math on käyttänyt Korea Gatewayn In-Seon Hwangin asiantuntemusta ja siten saanut jalansijaa Etelä-Korean markkinoilta. Korea Gateway  on etsinyt yrityksellemme sopivan yhteistyökumppanin. Etelä-korealaisen kumppanin etsiminen, suhteiden ja yhteistyön ylläpitäminen on ollut mahdollista vain In-Seon Hwangin vahvan molempien kulttuurien asiantuntemuksen turvin tuntemalla molempien kulttuurien toimintatavat. Voin lämpimästi suositella Korea Gatewayta. He sitoutuvat antamaasi tehtävään ja ovat yrityksesi asialla.

Kunnioittaen

Maarit Rossi
Perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja

Paths to Math Ltd.
phone: +358 400 906 344

www.pathstomath.com
twitter: @pathstomath
facebook: Paths to Math

Maarit Rossi

Paths to Math ldt

Joensuun Tiedepuisto Oy (sittemmin 1.1.2019 alkaen Business Joensuu Oy) on toteuttanut ajalla 1.5.2017 – 31.10.2019 Your Gateway to Bio-Business in Asia -nimisen itäsuomalaisten metsäbiotalousalan yritysten kansainvälistymisvalmiuksien ja vientiosaamisen kehittämishankkeen. Hankkeen tavoite on ollut kohderyhmäyritysten ja -organisaatioiden kv-valmiuksien kehittäminen ja viennin edistäminen Aasiaan, sekä potentiaalisten yhteistyömahdollisuuksien hakeminen ja verkostojen rakentaminen kohdemaissa Etelä-Koreassa, Kiinassa ja Japanissa.

Korean kohdemarkkinoiden asiantuntijayritys Korea Gateway on ollut läheisesti mukana Your Gateway to Bio-Business in Asia -hankkeessa jo sen vuonna 2016 käynnistyneestä valmistelusta lähtien. Yrityksen käynnistyminen tapahtui yhdenaikaisesti hankevalmistelun edetessä ja sen myötävaikutuksella, millä on ollut suuri merkitys Gateway -hankkeen tuloksellisuudelle ja huomioarvon kohoamiselle useiden keskeisten sidosryhmätahojen tarkastelussa. Hankkeelle onkin ollut suuri ilo saada raportoida Korea Gatewayn synty osana hankkeen tavoitteiden mukaista toteutusta, mikä on ollut omiaan edistämään kehittämishankkeen merkityksellisyyttä ja alueellista vaikuttavuutta.

Sittemmin Korea Gateway on toiminut Gateway -hankkeessa sen Etelä-Korean kohdemarkkina-asiantuntijana tarjoten asiantuntija-, kontaktointi- ja neuvontapalveluja hankkeen omille osallistujayritysjäsenille sekä muille yhteistyökumppaneille. Tässä toiminnassa keskeisessä roolissa ovat olleet Korea Gatewayn järjestämät Business Match Making -verkostoitumismatkat Etelä-Koreaan, sekä muut Korean markkinatietoutta ja toimintakulttuuriosaamista käsitelleet tilaisuudet ja tapahtumat.

Gateway -hanke ja sen osallistujayritykset ovat saaneet korkeatasoista palvelua ja erinomaisia kontakteja yhteistyöavausten jatkokehitystoimenpiteitä varten Korean markkinoille Korea Gatewayn kautta. Siksi voimmekin lämpimästi suositella Korea Gatewaytä ja asiantuntija In-Seon Hwangia tueksi kullekin tarvitsevalle yritykselle ja organisaatiolle näiden erilaisissa Koreaan kohdistuvissa tarpeissa.

Joensuussa 28.6.2019

Petteri Ryhänen

Yritysasiantuntija, projektipäällikkö
Business Joensuu Oy – Uudet liiketoiminnot ja kansainvälistymispalvelut                                                        Your Gateway to Bio-Business in Asia -hanke

Business Joensuu Oy
Länsikatu 15, 80110 Joensuu
P. 050-347 4576
petteri.ryhanen@businessjoensuu.fi
www.businessjoensuu.fi

Petteri Ryhänen

Business Joensuu

Etelä -Korean kehittyneet markkinat ovat vähemmän tunnetut mutta erittäin potentiaaliset suomalaisille yrityksille. Suomalais-korealaisen yrityksen Korea Gatewayn tulo lisäämään suomalaisten tietoutta Korean elinkeinoelämästä ja markkinoista on enemmän kuin tervetullut. Yrityksellä on hyvä tuntemus sekä Suomen että Korean markkinoista ja yritysten toimintatavoista sekä Korean yritystoimintaan liittyvästä lainsäädännöstä.

Korea Gateway auttaa suomalaisia yrityksiä kokonaisvaltaisesti etabloitumaan Etelä-Korean markkinoille tai hakemaan niiden tuotteille ja palveluille asiakkaita. Yritys auttaa myös löytämään raaka-aineiden, puolivalmisteiden sekä tuotteiden toimittajia Etelä-Koreasta pystyen auttamaan näitä suomalaisten toimintamallien opastamisessa.

Korean Gatewayn palvelukonsepti käsittää

  1. tuotteiden ja palveluiden lanseeraustyöt Etelä-Korean markkinoille sisältäen oikeiden myyntikanavien etsimisen, tuotteiden maahantuonnin ja myynnin hoitamisen.
  2. yrityskonsultointi ja markkinatutkimukset sekä
  3. asiakastapaamisten järjestämisen

Suosittelen yhteistoimintaa tämän monipuolisia ja asiantuntevia palveluja tarjoavan yrityksen kanssa.

Aarne Lummaa

ekonomi/Yrityskummi

Aarne Lummaa

Ekonomi / Yrityskummi